عطــرِ سیــبِ یـار

عطــرِ سیــبِ یـار

عطــرِ  سیــبِ  یـار


♥ اَلسَّلامُ عَلیــکَ یــا بَـقیـَــهَ الله فی اَرضِــه ♥

از خـــدا
فقــــط تــــو
برای زمیـــن
باقــــی مانـــده ای
بـرگـــــرد ...

بیقــرارِ یــار ...

بسم الله ...


 ﺍﻱ ﺑﻴﻘﺮﺍﺭِ ﻳــﺎﺭ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ ﺑﺨﻮﺍﻥ

         ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺍﺷﻜﺒﺎﺭ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ ﺑﺨﻮﺍﻥ

ﻋﺠﻞ ﻋﻠﻲ ﻇﻬﻮﺭﻙ ﻭ ﻳﺎﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﮕﻮ

              ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ ﺑﺨﻮﺍﻥ

 ﺗﺎ ﭘﺎﻱ ﺟﺎﻥ ﻣﻜﺶ ﺩﻣﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺳﺖ

              ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ ﺑﺨﻮﺍﻥ

ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻲ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻱ ﺩﻋﺎﻱ ﻋﻬﺪ

                   ﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﻛﻨﻲ ﻧﺜﺎﺭ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ ﺑﺨﻮﺍﻥ   ﻳﺎﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺯﻳﺎﺭﺕ ﻣﺎﺩﺭ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﻱ

              ﺑﺮ ﮔﺮﺩ ﺁﻥ ﻣﺰﺍﺭ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ ﺑﺨﻮﺍﻥ

    ﺍﻱ ﺩﺍﻍ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍ ﺑﺮ ﺩﻟﺖ ﻣﺪﺍﻡ

               ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﻏﺪﺍﺭ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ ﺑﺨﻮﺍﻥ

   ﺁﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﻋﺎﻱ ﺗﻮ

             ﺩﺳﺖ ﺩﻋﺎ ﺑﺮ ﺁﺭ ﺩﻋﺎﻱ ﻓﺮﺝ ﺑﺨﻮﺍﻥ


                                   ﺍﻟﻬـــﻢَّ ﻋﺠِّـــﻞ ﻟِــﻮﻟﯿﮏَ ﺍﻟﻔـــﺮﺝ


شبِ چهـــلم ...

یسم الله ...

 

 کاروان می آید ازشهر دمشق

       بر سر خاک شهِ سلطان عشق

 کاروان با خود رباب آورده است

      بهر اصغر شیر و آب آورده است

 کاروان آمد ولی اکبر نداشت

         اُم لیلا شبه پیغمــبر نداشت

 کاروان آمد ولی شاهی نبود

        بربنی هاشم دگرماهی نبـود

 

     شبِ چهلم ات آقــا چقــدر غمگین است

                                   همین غـــم است برایم بهای دلتنـــگی

 

 

دلبــر...

بسم الله ...


  هوا هوایِ جنون و هوا هوایِ سفـر

       یکی یکی همه رفتند٬ زائـرین همه پَــر

  مسافرین حرم خوش به حالتان اما..

       سلام مـا برسانید بر شــهِ بی ســر        مرحبا همـــت قومی که چو دلــبر گیرنـد

                    به جز از دلــبرِ خود از همه دل ، برگیرند ...تنـــها طبیب ...

بسم الله...

 

من مــاتَ و لـَــم یَعــرف امام زمــانَه ماتَ میــتَهً جـــاهِلیــه

 

 پرسیدم:

 آیا آدم گناهکار هم میتونه

 امام زمانش رو ببینه؟!

 جواب داد : شمر هم امام زمانش رو دیــد

 اما، نشناخــت !

 

 میدونم بارها دیدمت امـــا ، نشناختمت مولا ...

  اگه خودت دستم و نگیری دنیا و آخرتم تو جهالته آقای خــوبم

 

 

مرهــم ...

بسم الله... 

 

نفس هاش به شماره افتاده بود

گریه هاش به هق هق

تا تــو دل شکسته ش رو خریدی 

تا بردی پیش خودت و برای زخم هاش مرهـــم شدی 

تا حال دلش رو خــوبِ خــوب کردی

روی بال ابرها 

رویِ دستِ ملائـک بردن و آوردنش 

 

حالا نفس هاش به شماره افتاده 

گریه هاش به هق هق

از دوری شما 

تو این روزها که همه جا حرف از عشقه

حرف از اربابه

حرف از کسیه که فقط دلش با اون آروم میشه

حرف از سرزمینیه که بهشت خدا روی زمینه

حق بده به دلش که بی تاب باشه و بیقرار

حالا باز هم یه مرهم میخواد از جنس خودت

از جنس نگاه مهربونت ارباب

           هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر،  

                                          عمریست گرفته ای مبادا رها کنی ...

 

سلام آقـــا ...

بسم الله... 

 

بهم گفت یعنی ما لیاقت داریم جزو 313 تا یار امام زمان باشیم؟ 

سرم و پایین انداختم و با شرمندگی گفتم

بیا به حال خودمون گریه کنیم

ما حتی جزو 35 میلیون زایر کربلا هم نیستیم ... 

 

 

همه عاشقانت یکی یکی دارند می آیند ارباب

هیچ کس به دوری راه فکر نمیکند

هیچ کس به فکر شلوغی دور ضریح نیست 

هیچ کس دنبال جای راحت برای استراحت نیست

همه به عشق شما می آیند ارباب

با پای پیاده می آیند...

میگویند زیارت شما در روز اربعین از نشانه های مومن هست .. 

ارباب سلام دل شکسته ام را

از همین راه دور هم قبول میکنی مگر نه؟؟ 

                                           اَلسَّلام عَلیـــکَ یا ابا عبــدالله...

 

پا بــوسی ...

 

بسم الله ...

 

تو ﻣﯽ ﺭﻭﯼ ﺳﻔﺮ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺍﯾﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ 

           ﺭﻭﺍﯾﺖِ ﭘﺮ ﺳـــﻮﺯ ، ﭘـُــﺮ ﺯِ ﻏــﺮﺑﺘـــﺶ ﺑﺎ ﻣـﺎ

ﭘﯿــــﺎﺩﻩ ﺭﻓﺘﻦ ِ ﺗﺎ ﮐﺮﺑـــﻼ‌ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤــﺎ

           ﻭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﭘﺮ ﺍﺷﮏ ، ﺁﻩ ﻭ ﺣﺴﺮﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ

ﺷﻠﻮﻏﯽ ِ ﺣـــﺮﻡ ِ ﺍﺭﺑﻌﯿـــﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤــﺎ

            ﺩﻝ ﻭ ﺳﻪ ﮐﻨﺞ ﺍﺗﺎﻕ ، ﺍﻭﺝ ﺧﻠﻮﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ

ﺿﺮﯾﺢ ﺩﺭ ﺑﻐﻞ ﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ

               ﺯﻫﯽ ﻧﺒﻮﺩ سعادت ، ﻣﻼ‌ﻣﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ

ﻧﻤﺎﺯ عشق ، ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﺳﺮ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ

             ﻭ ﺳﺠﺪﻩ ﻫﺎﯼ ِ ﻣﮑﺮﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ

     ﺧﻮﺵ ﺁﻥ ﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪﻡ ﺍﺭﺑﺎﺏ:

                      ﺩﻟﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ ، ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﺎ....

 

 

بهـــونه ....

بسم الله ...


این روزهـــا با خـــودم میگویم :

تو هـــم برای خودت امامــــی داری

کسی که در زمان ِ تو حاضـــر است

کسی که بتوانی به او تکیـــه کنی

چشم ـ دلت را باز کن

امام ِ تو حاضر است

همین جا

کنار تـــو

در شهر و دیارِ تـــو

با او درد و دل کن

حرفهایت را به او بزن

من که شمـــا را نمیبینم اما میدانم

شما هم مرا میبینی و هم صدایـــم را میشنوی

پس میگویم :

دلــــم بهانه ات را میگـــیرد آقــــــا ...

بیــــا تا همــــه بدانند ما هم صاحبی داریم

ما هم مولایی داریم

من جایی را ندارم که به دنبالت بگردم

تو بیـــا و من را پیدا کن ...

              من هــــوایت را کرده ام آقــــا

                            همین !

 

 

هـــوای تـــو ...

بسم الله... 

حسیــــــن جـــــان...

  دلـــــــم

هـــــــوایِ تو را دارد. . .

خدا کند راست باشد

     که میگویند: 

           "دل به دل راه دارد"....
خــــدایِ من ...


بسم الله ...

بانامـــ تو آغـــاز میکنم
مهربـــــان خدای ِ عـــاشقم ...

خدایا...

از بد کردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت...

اما شکایتم را پس میگیرم...

من نفهمیدم...

فراموش کرده بودم که بدی را خلق کردی تا هر زمان که دلم گرفت از آدمهایت...

نگاهم به تو باشد...

گاهی فراموش میکنم که وقتی کسی کنارمن نیست...

معنایش این نیست که تنهایم...

معنایش اینست که همه را کنار زدی تا خودم باشم و خودت...

با تو تنهایی معنا ندارد...

مانده ام تو را نداشتم چه میکردم...

                            دوســــتت دارم خـــدای من ...